Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tydzień Jakości Kształcenia (TJK)

Tydzień Jakości Kształcenia to wyjątkowe wydarzenie. Powstało w roku 2012 w celu zwiększenia świadomości różnorodności działań, które wpływają na postrzeganie jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nasza wiedza na temat funkcjonowania uczelni, podziału zadań między jednostkami oraz możliwości wzajemnego wsparcia jest wciąż niewystarczająca. To zrozumiałe - Uniwersytet to żywy organizm, pełen pasji, procesów i celów do zrealizowania oraz wciąż zmieniających się ludzi i warunków. Pełne korzystanie z jego możliwości wymaga znajomości zasad poruszania się po nim oraz poznania jego oferty. Właśnie dlatego głównym  celem TJK jest poprawa komunikacji w środowisku uniwersyteckim oraz lepsza współpraca między jednostkami UJ.

Z roku na rok Tydzień Jakości Kształcenia zwiększa swój zasięg i wpływ, stając się forum wymiany doświadczeń i inspiracji. TJK daje możliwość poszerzania horyzontów zainteresowań oraz  budowania sieci kontaktów. Jest to wydarzenie organizowane przez jednostki Uniwersytetu, które nie wymaga raportów ani ścisłych wytycznych. Jest tworzone przez ludzi z pasją, kreatywnych, chcących dzielić się doświadczeniami i wiedzą. W realizację Tygodnia angażują się i korzystają z jego oferty dydaktycy, pracownicy administracyjni, studenci, doktoranci, słuchacze i absolwenci.

Tydzień Jakości Kształcenia to czas, w którym łączą się działania wszystkich wydziałów i całego pionu UJ ds. dydaktyki. W jego ramach odbywają się debaty na temat jakości kształcenia, konkursy, warsztaty oraz wykłady o różnorodnej tematyce. TJK to święto jakości całej organizacji, jaką jest Uniwersytet Jagielloński.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizatorzy: Patroni medialni:
Logo TJK Logo UJ Logo CM UJ Logo Alma Mater Logo UJot FM Logo WUJ Logo UJOT TV