Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tydzień Jakości Kształcenia (TJK)

to projekt mający na celu popularyzację działań Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz podwyższenia poziomu jakości kształcenia. Koordynowany jest przez Sekcję Jakości Kształcenia, a realizowany przez szereg jednostek administracyjnych we współpracy ze studentami UJ. Do udziału zaproszeni są wszyscy członkowie społeczności akademickiej: studenci i doktoranci, nauczyciele akademiccy i pracownicy administracji, słuchacze studiów podyplomowych i Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz absolwenci Uczelni.